Deze website richt zich op psychiaters, psychologen en psychotherapeuten in de ggz. De werkgroepen van de vereniging staan echter ook open voor anderen die een bijdrage willen leveren aan de doelstelling.


 

Platform voor Transpersoonlijke Hulpverlening van Kinderen en Jongeren.

Wat doen wij?
Wanneer transpersoonlijke begeleiding?
Wie zijn wij?
Werkwijze
Kosten
Doel

Wat doen wij?

Het Platform voor Transpersoonlijke Hulpverlening van Kinderen en Jongeren (PTHK) biedt begeleiding vanuit een transpersoonlijk perspectief. Transpersoonlijk staat hierbij voor de spirituele dimensie van de mens: de dimensie waarin de ‘ziel’ of de ‘geest’ een rol spelen. In deze dimensie kan waarneming van een ‘fijnstoffelijke, niet-materiële of energetische’ realiteit plaatsvinden, ook zonder dat er sprake is van bijvoorbeeld een psychotische ontwikkeling. Ons uitgangspunt is dat deze transpersoonlijke dimensie bestaat en dat deze een zekere invloed uitoefent op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Hierin vormt het PTHK een aanvulling op de  reguliere geestelijke gezondheidszorg, waarin over het algemeen gewerkt wordt vanuit het biopsychosociale perspectief, waar het  transpersoonlijke perspectief niet in wordt betrokken.

(TOP)

Wanneer transpersoonlijke begeleiding?

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor transpersoonlijke begeleiding. Ten eerste is het mogelijk, dat uw kind een hulpvraag heeft waarin de transpersoonlijke dimensie een rol speelt, ook als er geen sprake is van psychiatrische problematiek. Een voorbeeld hiervan, is een kind dat bang is om te gaan slapen omdat het ‘de verschijning van een overleden opa op bezoek krijgt’, zonder dat er sprake is van een psychotische ontwikkeling. Vaak gaat het om hulpvragen waarbij kinderen geen raad weten met de dingen die zij zien, horen of voelen in een niet-materi?le wereld, die door anderen niet wordt waargenomen. De keuze voor transpersoonlijke begeleiding ligt dan voor de hand.

Een andere reden om te kiezen voor transpersoonlijke begeleiding, kan een behoefte zijn aan een ruimere kijk op de hulpvraag van uw kind. Misschien heeft de hulpvraag zelf geen transpersoonlijk karakter, maar vindt u het toch belangrijk dat de spirituele dimensie wordt meegenomen in de begeleiding. Een voorbeeld hiervan, is een hulpvraag van een kind dat agressief en opstandig gedrag vertoont en waarbij de hulpverlener naast reguliere behandelvormen gebruikt maakt van eenvoudige yoga-, meditatie- en/of visualisatie oefeningen en gerichte ouderbegeleiding.

(TOP)

Wie zijn wij?

Het Platform voor Transpersoonlijke Hulpverlening van Kinderen en Jongeren bestaat uit ervaren, goed geschoolde hulpverleners die over het hele land gevestigd zijn. Zij hebben allen zowel een reguliere opleiding gevolgd als aanvullende opleidingen in het transpersoonlijke veld. Zij vertegenwoordigen verschillende disciplines, variërend van kinder- en jeugdpsychiater, GZ-psycholoog, klinisch pedagoog en kunstzinnige/creatief therapeut.

De huidige samenstelling van het PTHK:

  • Drs. Andries Keizer, kinder- en jeugdpsychiater regio Amsterdam (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )
  • Marianne Kluver, psychosociaal therapeute, regio Breda (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )
  • Dr. Pieter Kousemaker, GZ-psycholoog en klinisch pedagoog, regio Leiden (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )
  • Drs. Stella Lackore, creatief therapeut beeldend, regio Leiden (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

(TOP)

Werkwijze

De contactgegevens van de hulpverleners vindt u hier. Met behulp van deze gegevens kunt u een hulpverleningsproces in gang zetten. Na een intake, waarin persoonlijk contact met u plaatsvindt, worden de gegevens van uw hulpvraag anoniem besproken met de andere leden van het platform en wordt een advies geformuleerd. De voorgestelde hulpverlening (diagnostiek en begeleiding/ therapie/ coaching) blijft onder de hoede van de door u gekozen behandelaar.  We streven ernaar de effecten van de hulpverlening te evalueren. Wij vragen u om uw hulpvraag, onze werkwijze en de ervaringen daarmee, anoniem te mogen gebruiken voor beschrijvend en evaluatief onderzoek en documentatie.

(TOP)

Kosten

Bij reguliere verwijzing gelden de vergoedingsregels van de gemeente. Deze zijn afhankelijk van de zich steeds wijzigende wet- en regelgeving en de (vooraf bekend gemaakte) praktijkkosten.

(TOP)

Doel

Het doel van het PTHK is de beschrijving/explicitering en geleidelijk ook de ontwikkeling van een effectieve hulpverlening bij transpersoonlijke hulpvragen. Hiertoe richten wij ons voor het jaar 2015/2016 op:

  1. Het bundelen van kennis en ervaring op landelijk niveau rondom transpersoonlijke hulpverlening aan kinderen/jeugdigen.
  2. Het vergroten van de bereikbaarheid van hulpverleners die zich richten op kinderen met buitengewone ervaringen. 3) Het praktiseren van goede transpersoonlijke hulpverlening.
  3. Het realiseren van professionele intervisie met betrekking daartoe.
  4. Systematische reflectie en kennisontwikkeling met betrekking tot transpersoonlijke problematiek bij kinderen en jeugdigen, alsmede werkzame hulpverlening.
  5. Het onderhouden van een nationaal netwerk van kwalitatief goed opgeleide hulpverleners, die regulier én complementair zijn geschoold en werken met transpersoonlijke vraagstukken.
  6. Het benutten, zo nodig ontwikkelen en invoeren van methoden en instrumenten, om de inhoud en aard van transpersoonlijke vraagstellingen te registreren en om effectiviteit en kwaliteit van (complementaire) behandelingen vast te stellen.

(TOP)