Deze website richt zich op psychiaters, psychologen en psychotherapeuten in de ggz. De werkgroepen van de vereniging staan echter ook open voor anderen die een bijdrage willen leveren aan de doelstelling.


 

Activiteiten vereniging

  • Het vormen van een aanspreekpunt voor allen die zich bezighouden met vraagstukken van zingeving, bewustzijn en religie in de psychiatrie.
  • Het creëren van een netwerk ten behoeve van de toetsing van transpersoonlijke hypothesen in de diagnostiek en behandeling van psychiatrische patiënten.
  • Het stimuleren van het volgen van ontwikkelingen die zich binnen het nationale en internationale psychiatrische aandachtsveld voordoen op het gebied van zingeving, religie en bewustzijn.
  • Het vormen van werkgroepen en intervisiegroepen, het organiseren van thematische   dialoogbijeenkomsten, studiedagen en symposia.

Dialoogdagen

De vereniging organiseert een aantal dialoogdagen per jaar. Een of meerdere leden houden een inleiding over een transpersoonlijke onderwerp, waarna het accent ligt op uitwisseling en dialoog. In de agenda van deze website worden data, locatie en onderwerpen aangeduid. Leden die een dialoogdag(deel) willen verzorgen, worden hierbij uitgenodigd zich in verbinding te stellen met het secretariaat.

Werkgroepen

Werkgroepen doen systematisch studie naar transpersoonlijke onderwerpen die relevant zijn voor het begrijpen en behandelen van psychiatrische ziektebeelden. Elk transpersoonlijk thema dat van betekenis kan zijn voor de psychiatrie en waarvoor een groep zich aanmeldt om er studie naar te willen verrichten, kan worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur geeft toestemming tot het starten van een werkgroep en benoemt de voorzitter. Elke werkgroep zorgt voor een jaarverslag, dat voorgelezen wordt op de ALV.