Deze website richt zich op psychiaters, psychologen en psychotherapeuten in de ggz. De werkgroepen van de vereniging staan echter ook open voor anderen die een bijdrage willen leveren aan de doelstelling.


 

Bestuur

Voorzitter: Odette de Theije, kinder- en jeugdpsychiater

Secretaris: Corine Wiedijk, complementair therapeut

Penningmeester: Louisa Roosch, psychiater

Bestuurslid: Trees Dijkstra-Delfgaauw, psychotherapeut/psycholoog

Bestuurslid: Ed Logher, psychiater

 

Raad van Advies

Em.Prof.Dr. Hans Gerding, filosoof (voorheen: bijzonder hoogleraar 'Metafysica in de geest van de theosofie')

Prof.Dr. André van der Braak, hoogleraar boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities