Deze website richt zich op psychiaters, psychologen en psychotherapeuten in de ggz. De werkgroepen van de vereniging staan echter ook open voor anderen die een bijdrage willen leveren aan de doelstelling.


 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Vereniging staat open voor psychiaters, psychologen en psychotherapeuten werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg die zich kunnen vinden in de volgende basisattitude: Een open, kritische, onderzoekende geest, respect voor de andere en dat wat de mens te boven gaat, bescheidenheid t.a.v. de eigen rol op dat domein en de bereidheid om transpersoonlijke werkmodellen te toetsen en te integreren in de psychiatrie. Over het lidmaatschap beslist uiteindelijk het bestuur ven de vereniging.

Gewone leden

Als gewone leden kunnen toetreden academici, werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en BIG-geregistreerde psychotherapeuten. Voor het verkrijgen van het lidmaatschap dient het aanvraagformulier te worden ingevuld dat te vinden is op deze website. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een kort curriculum vitae. Het bestuur toetst de toelating van nieuwe leden.

Bijzondere leden

Personen die niet aan de hierboven genoemde omschrijving voldoen kunnen toetreden indien hun activiteiten door hun opleiding of bekwaamheid van belang worden geacht voor de vereniging. Zij moeten worden voorgesteld door twee leden. Het lidmaatschapsformulier dient vergezeld gaan van een beknopt curriculum vitae.

Werkgroepleden

Leden van de vereniging kunnen werkgroepen en intervisiegroepen vormen waarvoor zij ook personen kunnen uitnodigen die geen lid zijn van de vereniging. Deze toegevoegde werkgroep leden zijn niet automatisch lid van de vereniging.

Kosten

De aanmeldings- en lidmaatschapskosten bedragen voor het eerste jaar € 75 Voor de volgende kalenderjaren bedragen de kosten voor het lidmaatschap eveneens € 75

U kunt zich hier aanmelden via DIT FORMULIER (opent zich in een nieuw venster)