Deze website richt zich op psychiaters, psychologen en psychotherapeuten in de ggz. De werkgroepen van de vereniging staan echter ook open voor anderen die een bijdrage willen leveren aan de doelstelling.


 

Wat is de Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie?

De vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie, opgericht in september 2000, is de Nederlandstalige tak van een wereldwijde beweging binnen de psychiatrie die zich inzet voor integratie van de spirituele dimensie bij onderzoek, diagnose en behandeling van de mens met psychiatrische problematiek.

Meer en meer groeit het besef dat de mens niet alleen op biopsychosociaal niveau functioneert maar ook een spirituele dimensie heeft, waarmee binnen de psychiatrie stilaan rekening wordt gehouden. Bovendien vragen veel patiënten in toenemende mate naar een behandeling waarbij aandacht geschonken wordt aan transcendente visies en levensbeschouwelijke zaken.

In het Nederlandse taalgebied is de Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie gegroeid uit een gezelschap van psychiaters en psychologen, dat sinds 1986 maandelijks bijeenkwam om onderwerpen te bestuderen zoals: paranormale voorvallen, bijna-doodervaringen, energietherapie, religieusspirituele ervaringen e.d.

De Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie heeft zich tot doel gesteld om de psychiatrische patiënt in al zijn facetten, ook spirituele, beter te begrijpen en te behandelen. Het onderzoeksgebied van de Vereniging is dan ook zeer ruim, waarbij nagegaan wordt op welke manier ook minder bekende theorieën en therapieën daar een bijdrage in kunnen leveren en wat hun Mogelijkheden en beperkingen zijn op het vlak van de psychiatrische diagnostiek en therapie.

Activiteiten.

De Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie organiseert studiedagen, werkgroepen en dialoogbijeenkomsten voor leden en potentiële leden. Incidenteel wordt een studiedag c.q. symposium georganiseerd voor niet-leden