Deze website richt zich op psychiaters, psychologen en psychotherapeuten in de ggz. De werkgroepen van de vereniging staan echter ook open voor anderen die een bijdrage willen leveren aan de doelstelling.


 

Wat is Transpersoonlijke Psychiatrie? 

Transpersoonlijke psychiatrie is gegroeid vanuit de transpersoonlijke psychologie, die midden jaren 1960 ontstond als een zijtak van de humanistische psychologie met de bedoeling om op een wetenschappelijke manier onderwerpen te benaderen die traditioneel behoren tot het domein van de religie en spiritualiteit.

Tijdens hun ontwikkeling komen mensen voor grote levensvragen te staan en kunnen ze in moeilijkheden geraken en psychiatrische hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een pijnlijk verlies van oude geloofsovertuigingen, het moeizame zoeken naar een meer eigentijdse spirituele beleving, de verwerking van ongewone spirituele ervaringen, het verstrikt raken in een of andere sekte, e.d.

Belangstelling voor het transpersoonlijke kent in onze samenleving vele facetten en gradaties, zoals het simpelweg geloven, interesse voor meditatie, het ontvankelijk (willen) maken van lichaam en geest voor de inwerking van meer subtiele energieën, het streven naar mystieke ervaringen enz.

Indien die integratie van die spirituele dimensie niet op een vloeiende, harmonieuze wijze geschiedt, kan er psychiatrische pathologie ontstaan. Transpersoonlijke psychiatrie is dan in eerste instantie ‘gewone psychiatrie’ met alles wat daarbij komt kijken, maar wil tevens onderzoeken hoe die verstoorde of geblokkeerde ontwikkeling beïnvloed en geheeld kan worden.